Regulamin strony

Regulamin serwisu
halamadrid.pl

 

1. Informacje ogólne o portalu.

  • halamadrid.pl jest portalem informacyjnym poświęconym tematom związanym z Realem Madryt oraz piłkarzami i wydarzeniami z klubem związanymi. Administracją serwisu są wyznaczeni do tego redaktorzy posiadający uprawnienia administratorów. Są oni odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie portalu. Skład osobowy portalu uzupełniają redaktorzy, którzy odpowiedzialni są za treści prezentowane na portalu. Portal halamadrid.pl nie jest związany z Realem Madryt ani z jego zawodnikami. Przedstawia jedynie opinie własne oraz tłumaczenia artykułów z różnych źródeł informacyjnych i opiniotwórczych. Jesteśmy serwisem dla osób posługującym się językiem polskim, ale nie mieszkają na terytorium Polski. Nasz serwis przeznaczony jest dla osób, w krajach których internetowe reklamy bukmacherskie są legalne. Jeśli odwiedzasz naszą stronę z terytorium Polski, natychmiast zamknij stronę.

2. Informacje o regulaminie.

2.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu halamadrid.pl dlatego też jest wiążący dla wszystkich użytkowników korzystających z portalu, zarówno zarejestrowanych, jaki i gości.

2.2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://halamadrid.pl/redakcja-2/regulamin-strony/

3. Własność intelektualna w serwisie.

3.1. Serwis halamadrid.pl prezentuje zasoby i treści pochodzące z zagranicznych źródeł, które są tłumaczeniami, bądź też twórczością własną redakcji halamadrid.pl.

3.2. Użytkownicy serwisu halamadrid.pl mogą korzystać z treści i zasobów w nim zamieszczonych na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, co oznacza, że wspomniane treści i zasoby mogą być wykorzystane wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Użytkownicy pragnący wykorzystać materiały wchodzące w skład serwisu halamadrid.pl w zakresie szerszym, niż wspomniany powyżej, zobowiązani są uzyskać w tym względzie wyraźną zgodę serwisu halamadrid.pl i/lub autora danych treści i zasobów lub osób i podmiotów trzecich, które takimi prawami dysponują.

3.2.1 Serwis świadczy tłumaczenia na podstawie  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

3.3. Bez uzyskania wyraźnej zgody podmiotów wspomnianych w pkt. 3.2. Regulaminu zabrania się podejmowania w stosunku do treści tekstowych serwisu halamadrid.pl działań innych, niż wchodzące w zakres użytku osobistego.

4. Użytkownik serwisu

4.1. Użytkownikiem serwisu określa się osobę fizyczną korzystającą z serwisu halamadrid.pl.

4.2. Użytkownik po zarejestrowaniu się w serwisie, co będzie wiązało się z nadaniem mu przywilejów w postaci m.in. możliwości komentowania artykułów, branie udziału w konkursach, czy innych eventach organizowanych przez zespół halamadrid.pl (patrz: 5.4 i 8.1).

4.3. Założenie konta w serwisie halamadrid.pl jest bezpłatne i nie wiąże ze sobą, żadnych dodatkowych i ukrytych opłat.

5. Polityka prywatności w serwisie

5.1. Administracja serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa swoich danych w serwisie (np. poprzez częstą zmianę hasła do swojego konta).

5.2. Administrator serwisu halamadrid.pl może w prawnie dopuszczalny sposób przetwarzać i wykorzystywać dane podane przez Użytkownika w celu sprawnego funkcjonowania serwisu.

5.3. Zasady wykorzystywania tzw. ciasteczek (cookies) przez serwis.

5.4. Administracja serwisu halamadrid.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), czyli pliki zawierające dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.

6. Zasady korzystania z serwisu

6.1. Korzystając z serwisu halamadrid.pl Użytkownik zobowiązuje się to przestrzegania postanowień Regulaminu. Zgodność z zasadami Regulaminu dotyczy każdej aktywności, jaką można podjąć w serwisie halamadrid.pl w tym:

  1. a) komentowania artykułów,
  2. b) korzystania z możliwości pomeczowej oceny zawodników oraz innych funkcji, które oferuje serwis halamadrid.pl,
  3. c) głosowania w ankietach prowadzonych przez serwis halamadrid.pl.

6.2. Komentarz w serwisie halamadrid.pl powinien być:

  1. a) wyrażeniem opinii dotyczącej artykułu, jego tematyki, lub też wypowiedzią w sposób bezpośredni związaną ze wspomnianą tematyką,
  2. b) rozszerzeniem tematyki artykułu (np. uzupełnieniem informacji znajdujących się w nim),
  3. c) interakcją z innym Użytkownikiem zaangażowanym w dyskusję na temat artykułu,
  4. d) wytknięcie, lub zwrócenie uwagi na błąd zawarty w tłumaczeniu,

6.2.1 Administracja halamadrid.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, bądź modyfikacji komentarza, który rażąco łamie postanowienia regulaminu, co może, ale nie musi wiązać się z zablokowaniem konta na okres rozległy czasowo.

7. Odpowiedzialność w serwisie

7.1. W serwisie halamadrid.pl zablokowanie konta użytkownika zwane dalej „banem” oznacza czasowe lub całkowite pozbawienie zarejestrowanej osoby praw wynikających z posiadania konta w serwisie, takich jak możliwość publikowania komentarzy, czy dostępu do dodatkowych funkcji strony. Bany przydzielane są tylko i wyłącznie Użytkownikom łamiącym postanowienia Regulaminu. Ban, w zależności od wagi przewinienia, przydzielony może zostać na jeden z kilku przedziałów czasowych: od zablokowania konta na 24 godziny, do zablokowania całkowitego. Rozróżniamy dwa typy banowania, na konto użytkownika, bądź jego adres IP.

7.2. W serwisie halamadrid.pl niedopuszczalne jest:

– rozpowszechnianie spamu oraz linków i materiałów reklamowych czy handlowych, bez uprzedniej zgody administracji

– nadużywanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe;

– posiadanie większej ilości kont niż jedno oraz podszywanie się pod inne osoby;

– zakładanie kolejnego konta po otrzymaniu blokady lub kasacji poprzedniego;

– rozpowszechnianie z wykorzystaniem serwisu halamadrid.pl, w dowolnej formie, treści sprzecznych z obowiązującym prawem, uznawanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc, nakłaniających do czynów zabronionych, zawierających treści pornograficzne czy rasistowskie oraz naruszających dobra osobiste innych osób,

– naruszanie dobrego imienia serwisu i redakcji halamadrid.pl,

– naruszanie prywatności i dobrego imienia innych Użytkowników serwisu halamadrid.pl oraz osób trzecich,

– obrażanie innych Użytkowników, redakcji halamadrid.pl oraz osób trzecich, w tym zawodników, trenerów i innych osób związanych z dowolnym klubem piłkarskim, a zwłaszcza Realu Madryt, bądź FC Barcelona lub Atletico Madryt,

– zakładanie konta pod nazwą użytkownika, która może zostać uznana za obraźliwą, wulgarną lub naruszającą zasady współżycia społecznego wiąże się z natychmiastowym usunięciem konta,

– posiadanie  tzw. „avatara” przedstawiającego treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe,        erotyczne, wulgarne lub naruszające zasady współżycia społecznego;

– treść komentarza przekraczająca ok. 50 procent napisana w dużymi literami

– wszczynanie kłótni,

– pisanie komentarzy nie związanych z tematem artykułu,

– kopiowanie komentarzy z innych portali w szczególności bez podania ich źródła,

– upublicznianie materiałów i treści łamiących prawa autorskie i prawa własności innych osób,

– rażące naruszanie zasad ortografii, gramatyki czy interpunkcji języka polskiego,

– wykorzystywanie komentarzy do celów innych niż ich regulaminowe przeznaczenie, na przykład rozpowszechniania twórczości własnej, nieuzasadnionego powielania treści znajdującej się na stronie itp. – oczernianie i/lub bezpodstawne oskarżanie innych Użytkowników, redakcji halamadrid.pl i osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 13 stycznia 2016 r.

8.2. Administracja serwisu halamadrid.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie.